Gå til hovedinnhold Gå til søk

Temamøte vinterisering 25.mai 2022

Målet er å få til faktabasert kunnskaps- /kompetanseoverføring knyttet til problematikk til hva som forårsaker ising med mulige løsninger

Programmet for temamøtet 25. mai.

Temamøte knyttet til is problematikk på fartøy og merder
Onsdag 25. mai kl. 1100-1700.
UiT Norges arktiske universitet, campus Narvik

Påmeldingsfrist 23. mai kl 1200.


Fokusområder for temamøtet

  • Faktabasert kunnskap om hva som forårsaker og medvirker til ising (klima, temperaturer, vind etc.)
  • Mulige løsninger som kan utvikles
  • Temaet etterspørres av medlemmene i nettverket. Ising er en svært aktuell problemstilling i dag, og det er rimelig å tro at problemene  vil forsterkes i tiden fremover.

Mål og ønsket resultat

  • Modellene som benyttes for å løse ising-problematikk er i dag veldig teoretiske. Flere av våre havbruksaktører arbeider nå med konkrete utviklingsprosjekter med nye merder (lukkede og semilukkede) som planlegges lagt til mer eksponerte områder ift. vær. Disse utviklingsprosjektene er avhengige av å finne nye løsninger mot is-problematikk. Skip og fartøy påvirkes av de samme utfordringene.
  • Vårt mål er ved bruk av teknologi å monitorere og samle inn reelle data ift. ising/påvirkning av is, og bruke disse dataene som grunnlag for å diskutere mulige løsninger. Vi tror at nye teknologiske løsninger vil ha stor crossover verdi for aktører som har faste installasjoner i sjø og skip/fartøy i arktisk klima.
  • Ønsket resultat for temamøtet er å etablere grunnlag for et FoU-prosjekt hvor interessentene til problemstillingen inviteres med. Et FoU-prosjekt som dette vil understøtte vårt overordnede mål for nettverket som er etablering av et arktisk teknologisk testsenter.

Program

Kl 1100  Velkommen – Enkel lunsjservering

Kl 1130  Havbruksaktørene presenterer utfordringer knyttet til vinterisering.

  • Hva gjør vi i dag, og hvilken informasjon/data benyttes i dag for å predikere, og hva gjøres konkret med denne informasjon i form av tiltak.

Kl 1235  Ny teknologi og hvordan denne kan løse utfordringene

  • SPRICE (UiT Tromsø) – Presentasjon av SPRICE. Risikovurderinger og hvordan disse kan forbedres med tilgang på sanntidsdata og erfaringsdata. Ising og vinterisering. Instrumenteringen ved lokalitet hos Gratanglaks. Masoud Naseri, Kåre Edvardsen og Sushmit Dhar, UiT Norges arktiske universitet.

Kl 1400  Værdata og værvarslingsmodeller som benyttes i dag.
Forskning og varsling på Arktisk vær, med særlig fokus på skiftende og farlig vær som f.eks. polare lavtrykk, ising og fjellbølger. Hvordan kan man forutse slike fenomener og utarbeide varsler som kan gi grunnlag for tiltak? «-  Eirik Samuelsen, Forsker/Statsmeteorolog, Meteorologisk Institutt

Kl 1445  Vinterisering – praktiske og operative erfaringer
– utfordringer knyttet til havbruk, professor Per Arne Sundsbø, UiT Norges arktiske universitet Narvik

Kl 1515  SCALE AQ – erfaringer sett fra et leverandørperspektiv.
Hva gjør SCALE ift. nye løsninger?

Kl 1545  Hvis vi skal ta dette videre, hvordan og med utgangspunkt i hva?
– gå sammen om et FoU-prosjekt?

  • Plenumsdiskusjon
  • Kan vi utfordre leverandører?

Kl 1700  AvslutningØnsker faktura på e-post / EHF?
Matallergier eller annen nyttig informasjon.
Hidden
Legg til et navn per linje
Flere deltakere
Navn
E-post
 
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.